THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Kích thước: Từ V 25 đến V 250 mm.
– Chiều dài: 6m
– Độ dày: từ 2mm đến 35mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Kích thước: Từ I 80 đến I 600 mm.
– Chiều dài: 6m
– Độ dày: từ 8mm đến 131mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Kích thước: Từ U 50 đến U 400 mm.
– Chiều dài: 6m
– Độ dày: từ 3mm đến 10.5mm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Kích thước: Từ H 100 đến H 400 mm.
– Chiều dài: 6m
– Độ dày: từ 6mm đến 13mm.