THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Chiều Rộng: 1070mm
– Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng
– Độ dày: từ 0.25mm (2.5 dem) đến 0.50mm (5 dem)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Chiều Rộng: 1070mm
– Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng
– Độ dày: từ 0.30mm (3 dem) đến 0.50mm (5 dem)

TÔN LẠNH GIẢ NGÓI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Chiều Rộng: 1070mm
– Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng
– Độ dày: từ 0.35mm (3.5 dem) đến 0.45mm (4.5 dem)